Huisartsen wijkgroepen ROHA jaarverslag 2018

Samen sterker

Steeds meer huisartsen voelen de noodzaak om in de wijk de samenwerkingsverbanden te versterken. De huisartsen vinden elkaar in de wijkgroep vanwege gedeelde ambities: werken aan kwaliteit, wijkgericht werken en elkaar vertegenwoordigen in contacten met andere organisaties.

Zij combineren bijvoorbeeld het wijkoverleg met FTO, spiegelbijeenkomsten en PaTz. De ondersteuning van een coördinator ontlast hen zoveel mogelijk van niet-medische en organisatorische taken. Een goedlopende wijkgroep is steeds vaker een aanspreekpunt voor partnerorganisaties in de wijk.

Huisartsen-wijkgroepen

Coördinator

Met twee nieuwe groepen erbij, komt nu het totaal aantal huisartsenwijkgroepen dat vanuit de ROHA wordt ondersteund op twaalf.

Acht coördinatoren zorgen dat de 162 huisartsen jaarlijks volgens een tevoren vastgelegde planning bij elkaar komen. De ervaringen uit de verschillende wijken worden gedeeld tijdens de bijeenkomsten van de wijkcoördinatoren zelf. In elke wijk werken we nauw samen met de regio-adviseurs van ELAA.

Huisartsen wijkgroepen ROHA jaarverslag 2018

Variatie

Hoewel er een raamwerk bestaat voor de opzet van de huisartsenwijkgroep, blijkt dat iedere uitwerking maatwerk is.  De grootte van de groepen varieert van acht tot twintig huisartsen.

Frequentie, tijdstip en duur van de bijeenkomsten is verschillend, en ook wordt de koppeling met bijvoorbeeld PaTz of FTO niet overal gemaakt. Elke wijk heeft een eigen karakter, en de bedoeling is dat de huisartsen zelf bepalen wat prioriteit krijgt.

Wijkgroepen en de stad

De huisartsenwijkgroepen van alle zorggroepen vertegenwoordigen samen de Amsterdamse huisartsen. Daardoor kunnen stedelijke onderwerpen in de toekomst steeds beter geagendeerd worden.  ROHA is samen met de Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG) trekker van dit thema binnen de Alliantie. Meer informatie over de Alliantie en de stedelijke samenwerking is te vinden onder het kopje "Stedelijke samenwerking”.

Wijkgroepen Totaal aantal HA ROHA Andere zorggroep
1. West-de Hallen 8 8 0
2. Nieuwendam 18 14 4
3. de Pijp 15 12 3
4. Oud-Oost 14 14 0
5. Watergraafsmeer 9 9 0
6. Westerpark 11 8 3
7. Centrum 20 19 1
8. Volewijck 9 9 0
9. Slotermeer 17 4 13
10. Czaar Peter-IJlanden 15 7 8
11. Osdorp 16 16 0
12. Slotervaart 10 9 1
Totaal 162 129 33

ROHA Conferentie ‘Samen (uit)Wijken’

De handschoenen van Adèle

Huisarts Maria van den Muijsenbergh introduceerde Adèle.  Een alleenstaande moeder die alwéér naar het spreekuur komt, en die het maar niet lukt om meer te bewegen en beter te eten. Gek is dat niet. Adèle is laag opgeleid, heeft een laag inkomen, en veel sores. “Het is zo’n patiënt die maakt dat je zucht als je ziet dat ze voor een consult ingepland staat - het is jou tot dusver namelijk niet gelukt om haar verder te helpen”.

Een gesprek over haar zelfgemaakte handschoenen met prachtige, ingebreide motieven zorgt voor een ommekeer. Adèle komt via het sociaal domein in contact met andere vrouwen, voelt zich daardoor beter en doet uiteindelijk minder een beroep op de huisarts. De kern van dit verhaal laat zich zo samenvatten: persoonsgerichte zorg = integrale aandacht = wijkgerichte zorg.

Wat wil je later worden?

Gezond Veluwe was met Edith de la Fuente en Hannie Olthuis vertegenwoordigd als goed voorbeeld van een samenwerkingsnetwerk voor de ouderenzorg. Gezond Veluwe is bij uitstek een netwerk waarin zorg en sociaal domein verbonden zijn, en waarbij ook nadrukkelijk de ouderen en hun mantelzorgers betrokken zijn.

“Aan kinderen vragen we altijd wat ze later willen worden. Waarom vragen we niet aan ouderen wat zij later willen?” Door kleinschalig te beginnen en te zorgen voor bestuurlijke betrokkenheid, was deze aanpak op de Veluwe succesvol. Overigens bleek een digitaal platform essentieel te zijn voor de onderlinge communicatie.

Digitaal

OLVG-Kinderarts Felix Kreier is Chief Medical Information Officer, en vanuit die hoedanigheid drukte hij de aanwezige neuzen op een aantal feiten.  Mensen worden ouder met meer aandoeningen terwijl de werkende bevolking afneemt om voor hen te zorgen. Daarbij slokt administratie tijd op die niet aan zorg kan worden besteed. De zorguitgaven zullen op die manier onhoudbaar hoog worden. Naast deze bedreigingen zijn er gelukkig ook kansen.

Uit onderzoek blijkt dat bijna 50% van de zorg die nu in het ziekenhuis plaatsvindt, naar de thuissituatie kan worden verplaatst. De kernboodschap luidt: het ziekenhuis kan zorg op afstand bieden, er is voldoende kennis van data en algoritmen, maar we moeten het wel samen doen en we moeten bereid zijn om keuzes te maken op het gebied van ICT-oplossingen.

Met je plan in de file

In de workshops kwamen bovenstaande drie thema’s terug. In de (enigszins gehorige) ruimtes werden afwisselende lesjes met concrete praktijkvoorbeelden aangeboden. Wie geïnspireerd was kon in wijkwerksessies samen met partners uit de eigen wijk een plan uitwerken, wat verbluffend goed bleek te lukken.

De commissie ‘Microfinanciering’ bestaande uit Mascha, Marianne en Erica veroorzaakte een file van belangstellenden met hun A3-tje, die tot in de foyer reikte. Uiteindelijk werden 22 plannen gemaakt, waarvan een aantal groepen al heeft aangegeven dat ze die in 2019 ook daadwerkelijk willen uitvoeren.

Ledenraadpleging

Het bleef donderdagavond nog lang onrustig in hotel Arena. Er werd geborreld, gegeten en tot laat in de avond gedanst. Vrijdagochtend brachten toch veel huisartsen het op om in alle vroegte samen met een aantal specialisten van het OLVG te ontbijten. Er werden eitjes getikt en inhoudelijke gesprekken gevoerd, bijvoorbeeld over Zorgdomein en over mogelijkheden om tijdens een spreekuur bij elkaar mee te kijken.

In hotel Arena volgde daarna een ledenraadpleging. De huisartsen werden in kleine groepen bevraagd over het beleid t.a.v. O&I, ICT, persoonsgerichte zorg, de huisartsenwijkgroepen, kwaliteit en thuismetingen. Dit leverde veel input en concrete afspraken op, en verschillende aanmeldingen voor een klankbordgroep ICT.

Wordt vervolgd

Net als twee jaar geleden gaan we met de uitkomsten van deze tweedaagse aan de slag. Over twee jaar organiseren we met veel plezier weer zo’n evenement.