ICT en eHealth ROHA jaarverslag 2018

Waarmee helpen wede praktijk het meest?

Met welke ICT-oplossing ondersteunen we écht onze praktijkondersteuners en huisartsen?

Welke oplossing is een antwoord op de vragen en uitdagingen van de huisartsenpraktijken in de toekomst? Belangrijke vragen, waarmee we onze leden zo goed mogelijk willen helpen.

ICT en eHealth

ICT ada ROHA jaarverslag 2018

Het huis van ICT en eHealth: A.D.A.

In 2017 moesten we concluderen dat overstappen naar een ander Keten Informatie System (KIS) op dat moment geen oplossing zou bieden.

Intussen ging het werk aan verschillende ICT- en eHealth-projecten door.

Om de praktijk te ondersteunen bij alle uitdagingen hebben we een visie en een plan opgezet: de Amsterdamse Digitale Alliantie (A.D.A.). In de toekomst zetten we dit plan in voor de hele stad. Meer informatie is op de website van ROHA te vinden.

Stedelijke samenwerking

De zorggroepen binnen de Alliantie werken samen op het gebied van ICT en eHealth. ROHA beschikt inmiddels over de nodige kennis en expertise om hier een belangrijke rol in te spelen. Meer informatie over de Alliantie is te vinden onder het kopje ‘Stedelijke Samenwerking’.

ICT- en eHealthprojecten 2018

cBoards

Met de tool cBoards kunnen de verschillende zorgprofessionals, mantelzorgers en patiënten gemakkelijk samenwerken en veilig communiceren. Dit gebeurt in het kader van ouderenzorg en zelfmanagement. Dat cBoards potentie heeft om zowel zorgverleners als patiënten te ondersteunen in het zorgproces, werd duidelijk uit de evaluatie van de pilot. In 2019 worden de toepassing, de implementatie en de ondersteuning die daarbij nodig is verder onderzocht.

cBoards

Met de tool cBoards kunnen de verschillende zorgprofessionals, mantelzorgers en patiënten gemakkelijk samenwerken en veilig communiceren. Dit gebeurt in het kader van ouderenzorg en zelfmanagement. Dat cBoards potentie heeft om zowel zorgverleners als patiënten te ondersteunen in het zorgproces, werd duidelijk uit de evaluatie van de pilot. In 2019 worden de toepassing, de implementatie en de ondersteuning die daarbij nodig is verder onderzocht.

Connecting the DHoTS

Veel patiënten hebben hun leven lang zorg nodig. Inbedding in de dagelijkse routines van zowel monitoring als management is van groot belang. Digitale zorgdiensten – op basis van zelf- of thuismanagement – krijgen vaak positieve en betere resultaten, omdat de patiënt zelf de regie krijgt over de behandeling. Om deze digitale zorgdienst, inclusief zelfmanagementprogramma, te realiseren, bundelen we onze krachten. Samen met Amsterdam health & technology institute (Ahti), Cardiologie Centra Nederland (CCN), M2moby en het AMC zijn we gestart met de ontwikkeling van een digitale zorgdienst voor CVRM, Digital Health from Technology to Services (DHoTS). In 2018 werd hiervoor een Europese (EFRO) subsidie toegekend. Na een pilot wordt DHoTS verder ontwikkeld en geïmplementeerd.