Persoongerichte zorg ROHA jaarverslag 2018

Aansluiten bij deleefwereld van depatient

ROHA wil in Amsterdam hét aanspreekpunt zijn voor de modernisering van chronische zorg.

Dit doen we met een open en eigenzinnige blik waarbij we gebruik maken van nieuwe technologieën en van samenwerking met onze partners. We streven ernaar dat patiënten zelf zoveel mogelijk de regie hebben, waardoor de zorg optimaler wordt en de professionals meer werkplezier hebben.

Persoonsgerichte zorg

Persoonsgericht beleid

Persoonsgerichte zorg is één van de drie pijlers van het kwaliteitsbeleid van de ROHA.

Wij vertalen dit beleid naar onze eigen activiteiten. Dat wil zeggen dat de zorgverlener in zijn context centraal staat. Wij vragen steeds opnieuw wat hij/zij belangrijk vindt, en hoe wij aan de realisatie daarvan kunnen bijdragen.

Feiten & cijfers persoonsgerichte zorg 2018

 • 4 Trainingen Gezondheid & Gedrag (GG).
  • 3 trainingen met open inschrijving;
  • 1 'incompany'-training: alle medewerkers van een groepspraktijk van huisartsen, samen met partners uit de wijk.
  • In totaal 68 deelnemers met een verschillende achtergrond: huisartsen, praktijkondersteuners (POH's), diëtisten, wijkverpleegkundigen, fysiotherapeuten, welzijnscoach. In het totaal zijn er 144 zorgverleners getraind.
 • 7 KOP-groepen met 44 deelnemers.
 • 1 Intervisiebijeenkomst met huisartsen.
 • 4 Intervisiebijeenkomsten met POH’s.

In beweging

 • Negen zorgverleners deden mee aan de introductiebijeenkomst GG-expert. Zij gaven te kennen het interessant en uitdagend te vinden om GG-expert te worden. In 2019 zullen zij met een opleiding tot co-trainer, groepscoach of individueel GG-coach beginnen.
 • Een medewerker van de ROHA is opgeleid tot co-trainer Gezondheid en Gedrag.
 • Iedereen die de training Gezondheid en Gedrag gevolgd heeft, krijgt ondersteuning op maat in de praktijk.
 • De GG/ZZ-gesprekstool is op ´de dag van de POH´ toegestuurd aan 125 POH’s.
 • Wij zijn verbintenissen aangegaan met ervaringsdeskundigen. Zij denken mee over het het beleid van ROHA en zijn betrokken bij verschillende werkgroepen.
 • Met subsidie van Zelfzorg Ondersteund (ZO!) is een deel van de activiteiten gefinancierd. Een nieuwe subsidieaanvraag voor 2019-2020 is aangevraagd en gehonoreerd.

Voorloper

In 2018 volgde zorgverzekeraar Zilveren Kruis ons op de voet. Wij zijn een van de drie koplopers binnen hun werkgebied en de zorgverzekeraar laat zich door ons inspireren bij haar beleid voor Integraal Persoonsgerichte Chronische Zorg.

Onze visie en ambitie sluiten goed aan op de speerpunten van Zilveren Kruis: meer samenhang in de - dichtbij huis aangeboden - chronische zorg, en extra aandacht voor gezondheid, gedrag en zelfzorg. We verzorgden bij verschillende organisaties presentaties over onze aanpak van de implementatie van persoonsgerichte zorg. Zo waren we te gast bij InEen, Zilveren Kruis en bij diverse andere zorggroepen om onze kennis te delen.

Persoonsgerichte stad

Als trekker van persoonsgerichte zorg binnen de Alliantie Chronische Zorg, zorgde ROHA ervoor dat alle zorggroepen werden meegenomen in de doelstelling van persoonsgerichte zorg voor de patiënten en de eerste lijn. Meer informatie over de stedelijke samenwerking in 2018 is te vinden onder het kopje “Stedelijke Samenwerking”.

Persoongerichte zorg ROHA jaarverslag 2018