Stedelijke samenwerking ROHA jaarverslag 2018

Wat leeft er in de stad?

De huisartsenorganisaties in Amsterdam, Diemen werken steeds meer samen rondom stedelijke thema’s. Dit doen ze in de Alliantie.

In het licht van nieuwe financiering op het gebied van Organisatie en Infrastructuur (O&I) is de noodzaak toegenomen om vanuit een stedelijke visie te bepalen wat er nodig is om de eerstelijnszorg beschikbaar en betaalbaar te houden.

Stedelijke samenwerking

Hieraan wordt (samen)gewerkt

Binnen de Alliantie wordt op thema’s samengewerkt. Bij ieder thema is een 'trekker' benoemd en zijn verschillende zorggroepen portefeuillehouder van onderwerpen binnen dat thema.

In 2018 werken we aan thema’s als wijkverpleging, ouderenzorg, ICT, persoonsgerichte zorg, zorg op de juiste plaats en achterstandsproblematiek.

Thema Trekker
Ouderenzorg CHAGZ en HKA
Huisartsenwijkgroepen SAG en ROHA
Persoonsgerichte chronische zorg ROHA
ICT en eHealth Coöperatie Diemen/Duivendrecht en HKA
Specialistisch adviesconsult (SAC) en substitutie SAG en HKA
GGZ HKA
Wijkverpleegkundige zorg CHAGZ
GLI ROHA
Krachtige Basiszorg GAZO
Transmuraal Platform ROHA en Noorderzorg
Arbeidsmarkt GEZ Badhoevedorp
Stedelijke samenwerking ROHA jaarverslag 2018