Stedelijke samenwerking

In 2019 zal samenwerking van de Amsterdamse huisartsenorganisaties een steeds duidelijker vorm krijgen.

Wordt het één grootstedelijke organisatie of een netwerkorganisatie? Hoe blijft de ‘couleur locale’ voor de bij de verschillende organisaties aangesloten huisartsen behouden? Dit proces zal in 2019 naar verwachting nog niet volledig uitgekristalliseerd zijn, maar er zullen wel al stappen genomen zijn.

Bij ROHA zal veel aandacht gaan naar verdere ontwikkeling persoonsgerichte zorg, ICT en eHealth, de huisartsenwijkgroepen en de Geïntegreerde Leefstijlinterventie (GLI).

Vooruitblik 2019

Persoonsgerichte zorg

Persoonsgerichte zorg vraagt om wijkgericht samenwerken, ook met disciplines buiten de huisartsenpraktijk.

In 2019 zal de nadruk liggen op het aanbieden van de ZZ/GG-leergang in de praktijk met partners in de wijk, waaronder ook partners uit het sociaal domein. We werken aan het versterken van de eigen ondersteuningsstructuur door een aantal eigen zorgverleners op te leiden tot trainer of coach.

Samen met Pharos besteden we speciale aandacht aan interventies en vaardigheden gericht op mensen met lage gezondheidsvaardigheden.

Vooruitblik 2019 ROHA jaarverslag 2018

Huisartsenwijkgroepen

We zetten onze koers voor het ondersteunen en versterken van de huisartsenwijkgroepen voort.

We streven ernaar dat eind 2019 alle ROHA-huisartsen aan een wijkgroep deelnemen. Hiermee zetten we in op de stedelijke trend gericht op een sterkere organisatie en infrastructuur van de eerste lijn.

eHealth en ICT

Op de toekomst voorbereid zijn betekent ook een goede IT-basis in de huisartsenpraktijk.

Hiervoor is de IT-praktijkscan ontwikkeld. Alle ROHA-praktijken komen in aanmerking voor deze scan en advies op maat. Tegelijkertijd werkt het ADA-team samen met de praktijken aan de inzet van eHealth binnen de chronische zorg. Er is gekozen om ons met name te richten op de projecten zelfmanagement en thuismeting.

Spiegelinformatie

In het kader van het nieuwe denken over kwaliteit werken we aan relevante (spiegel-)informatie over de chronische zorg.

Hiervoor werken we onder andere samen met de academische huisartsennetwerken van het AMC en VUMC. Twee ROHA-huisartsenwijkgroepen nemen in dit kader deel aan een pilot.

Ouderenzorg

Vanaf 2019 is het mogelijk extra POH-ouderenzorg als praktijkonderdeel in te zetten.

Een stedelijk breed ontwikkeld plan voorziet in verbetering en versterking van de zorg aan ouderen in de stad. ROHA zet zich samen met een stedelijk team in voor de ondersteuning bij de ontwikkeling en implementatie ervan.

POH- & diëtistendag

Op 10 oktober 2019 organiseren we de POH- & diëtistendag. Er zal een mix van presentaties en workshops aangeboden worden met medische inhoud, ICT- en leefstijlkwesties, dus voor elk wat wils.